चोखंदळ वाचकांसाठी टिपण (Notes To Avid Readers)
ह्या मराठी साहित्यिक नोंदस्थळ(Blog) - "आनंदयात्री - एक भटकंती" वर आपल मनापासून स्वागत आहे. (Heartiest welcome on this Marathi blog of literature.)
If you do not know
मराठी(
Marathi), you will surely like one of these blogs dedicated to literature in Hindi,Urdu & Engilsh. Please do visit my writings @ these blogs and let me know your comments and feedback.

Sunday, September 20, 2009

किती झाले.. ?

किती झाले ?
रात्री बायको बरोबर गाडी वरुन घरी जाताना
ती खोडकर आवाजात सांगू लागते
आमच्याच घरच्या खाणाखूणा...
हां.. आता इथून डावीकडे... आता सरळ..
त्या मारुती पासून उजवीकडे वळा..
थोडी पुढे घ्या अजुन...
पांढर्‍या गेटपाशी थांबवा...
हां... बास बास... इथेच...
आणि मग उतरत, पर्स काढत विचारते हसत हसत -
हां... किती झाले ?

८४ लक्ष तर झालेच की प्रिये !
हा तरी शेवटचा की नव्या जन्मवर्तुळाचा हा प्रारंभ ... ठाउक नाही !
गतजन्माचे आठवत नसेलही काही आपल्याला,
पण तेंव्हाही असतील असेच तुझे जन्मप्रामाणिक हसरे क्षण
आणि माझे अंतःस्थ उदासीन प्रश्न काही !
आता पर्स काढलीच आहेस तर ठेव हातावर
एखादी साखरहळवी टॉफी...
गोड चवीने सरु दे अजुन एक रात्र...
अंधारातच चढायचा आहे एक एक जिना...
हातात हात तेवढा राहू दे फक्त....

-संदीप खरे